สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอเมืองระยอง
สวนผู้ใหญ่สมควร
๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแลง
เดินชมสวน ชิมผลไม้สดๆ จากสวน
ชมมังคุด ๑๐๐ ปี ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท๊อป
  ๗๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะพง
เดินชมสวน ชิมผลไม้สดๆ จากสวน
ทัศนียภาพบ้านเก่าโบราณ การอนุรักษ์แย้
             
สวนยายดา
สวนไพบูลย
๓๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะพง
เดินชมสวน ชิมผลไม้สดๆ จากสวน
ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท๊อป
 
๒๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาตาขวัญ
เชิญสัมผัสกับทุเรียนพันธุ์นกกระจิบ
และชมมังคุด ๑๐๐ ปี
             
สวนปาหนัน
สวนผู้ใหญ่เสวต
๖๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะพง
เดินชมสวน ชิมผลไม้สดๆ จากสวน
ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท๊อป พักโฮมสเตย์ ท่ามกลางสวนผลไม้
 
๑๓๑/๑๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตะพง
ิอิ่มอร่อยกับขนมจีนข้าวกล้องสมุนไพร
ท่ามกลางผลไม้
             
สวนลุงทองใบ
สวนเดชอุดม
(ยังไม่เปิดสวน)

๙๖/๖ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตะพง
เที่ยวสวนและชิมผลไม้สดๆ จากสวน
ชมสวนสมุนไพร ชมดอกทุเรียนบาน มะปรางหวาน นั่งรถพ่วงเที่ยวชมสวน

 
หมู่ที่ ๓ ตำบลตะพง
สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน เที่ยวสวนชวนชิม
ผลไม้สดๆ จากสวน ผลิตภัณฑ์โอท๊อป
             
สวนผลศิริ

สวนสุกัญญา

๑๖๖/๑๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลตะพง
ชิมผลไม้สดๆ จากต้น บรรยาย เดินชมสวน ชิมผลไม้สดๆ จากสวน
ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท๊อป
 
๑๖๘/๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลตะพง
สวนเงาะสีชมพูสดใส
อาหารพื้นบ้านเลิศรส
             
สวนสุขใจ
สวนแสงแดด
หมู่ที่ ๓ ตำบลตะพง
บรรยากาศร่มรื่น สวนเงาะสีชมพูสวย
ทานผลไม้สดจากสวน
  ๓๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะพง
บรรยากาศร่มรื่น สวนเงาะสีชมพูสวย
ทานผลไม้สดจากสวน
             
สวนเรไร
สวนงามสุข
๑๘๒/๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแลง
บรรยากาศร่มรื่น สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน เที่ยวสวนชวนชิม
ผลไม้สดๆ จากสวน ลิ้มลองน้ำสมุนไพรสดๆ ผลิตภัณฑ์โอท๊อป
  44/1หมู่ที่ 4 ตำบลแกลง
เดินชมบรรยากาศสวน ชิมผลไม้สดๆ บ้านพักโฮมสเตย์ สัมผัสชีวิตชาวสวนผลไม้
ปั่นจักรยานเลียบหาด ห้องคาราโอเกะ ออกเรือตกหมึกหาปลา
             
สวนสุปัญญา
   
๑๓๑ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลตะพง
บรรยากาศร่มรื่น สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน เที่ยวสวนชวนชิม
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อ-เก็บผลไม้สดๆ จากต้นได้เอง
 
 
... ...