คำขวัญจังหวัดระยอง : ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหร สุนทรภู่กวีเอก

วิสาหกิจชุมชน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปี 2564

ปฏิบัติการสกัดกำจัดโรคใบด่าง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

สำรวจใบด่างมันสำปะหลัง ตำบลตะพง ตำบลเพ และตำบลแกลง ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2564

ประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพ (อ่อน) ออกสู่ตลาดจังหวัดระยอง ปี 2564 (1) (2) (3) (4)

 

 

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564

ข่าวประจำเดือนมกราคม 2564

ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2563

ข่าวประจำเดือนกรกฏาคม 2563

หญ้าหวานระยอง

 

 

 

 

นางสาวอมรา จิตติรบำรุง
เกษตรอำเภอเมืองระยอง

**************************************

ประวัต

วิธีทำกับดักแมลงวันผลไม้

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
การจัดองค์ความรุ้ (KM
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
วิสาหกิจชุมชนอำเภอเมืองระยอง
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 


ติดต่อสอบถามสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง
ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทร/โทรสาร ๐-๓๘๖๑-๑๓๙๒
: ry_muang@doae.go.th

web counter
จำนวนผู้เยี่ยมชม